For students attending the Läkarprogrammet, sexårigt Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till nyckelfunktioner på sexåriga läkarprogrammet såsom programdirektor, programstudievägledare, programhandläggare, med flera.

Programnämnden

Ordförande

Li Felländer-Tsai , Professor, överläkare
08-585 871 91 
 

Programdirektor Läkarprogram

Marie Dahlin, docent, lektor, överläkare
08-524 832 79
pd-lakarprogrammet@ki.se

Programdirektor Implementering

Anna Kiessling, docent, lektor, överläkare 
08-52482626

Lärarrepresentanter

Gunnar Nilsson, vice ordförande, professor, överläkare

Anna Freyschuss, biträdande programdirektor läkarprogram termin 5-12, adjungerad adjunkt, överläkare
08-585 86718

Ewa Ehrenborg, professor

Daniel Andersson, docent, lektor, specialistläkare
 

Avnämarrepresentant

Tora Almquist, Avdelningschef Utbildning Region Stockholm
 

Studentrepresentanter

Karolina Hanthe, Medicinska föreningen

Louisa Azizi, Medicinska föreningen

Elina Azizi, Medicinska föreningen
 

Huvudföredragande
Per Anders Nilsson Strandberg, kanslichef
 

Programhandläggare

Carolina Carneck
08-524 867 54 

 

Adress till Programnämnden

Karolinska Institutet
Programnämnden för Läkarprogrammet
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Curriculumkommittén

Anna Kiessling, ordförande, Programdirektor Implementering
Marie Dahlin, Programdirektor Läkarprogram

Samordnare
Håkan Andersson, samordnare för basvetenskaplig kompetens
Anders Sondén, samordnare för kliniska vetenskaper och klinisk tillämpning
(vakant), samordnare för kliniska vetenskaper och klinisk tillämpning
Mikael Björnstedt, samordnare för kliniska vetenskaper och klinisk tillämpning
Anna Karlsson, samordnare för vetenskaplig kompetens
Mini Ruiz, samordnare för professionell kompetens
Karin Leander, samordnare för kompetens inom global och jämlik vård och hälsa

Kvalitetssamordnare
Anna Bonnevier

Studentrepresentanter
Penelope Gannoum Caicedo
Julia Reinius

Programhandläggare
Keyo Dixon Sedenrej

Urvalskommittén för PIL

Ordförande

Daniel Andersson, lektor, specialistläkare

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter                 
Viking Huss, anknuten, ST-läkare
Roza Chaireti, adjungerad adjunkt
Katarina Hallén Grufman, överläkare
Maria Pekkari, biträdande överläkare

Studentrepresentanter            
Robert Lilford, Medicinska föreningen
Norah Hashem, Medicinska föreningen

Kontakta urvalskommittén för PIL via mejl

Kanslipersonal 

Besök
Alla läkarprogrammets handläggare och studievägledare har kontor på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Berzelius väg 3, plan 5 (via trapphus 1). Observera att vi bara kan ta emot förbokade besök.

Programhandläggare

Lena Ahlberg
8-524 864 12
(Ekonomifrågor, VFU)

Carolina Carneck
08-524 867 54 
(Övergripande programfrågor, implementering sexårigt läkarprogram)

Liliana Morales
08-524 867 13
(Programstartsfrågor, SVK)

Keyo Dixon Sedenrej
08-524 866 82 
(Implementering sexårigt läkarprogram, SVK)

Martin Guss
08-524 867 48
(Verksamhetscontroller)

May Sundström
08-524 860 86
(PIL, LINK)

Nina Gonsalves
(Programkommittén, Programnämnden)

 

Studievägledning

Läkarprogrammet termin 1-3

Karin Söderström 
08-524 864 50
Mejl angående termin 1-3 på läkarprogrammet

Läkarprogrammet termin 4-7

Liselott Salomonsson
Tel: 08-52486584
Mejl angående termin 4-7 på läkarprogrammet

 

Internationella handläggare

Internationell studenthandläggare, utresande studenter

Talia Adamsson
08-524 865 41

Internationell studenthandläggare, inresande studenter

Magdalena Palmqvist
08-524 864 71

AF
Admin för Läka…
29-11-2022
Marie Dahlin